CHO THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU VNPT

Thị trường càng phát triển thì nhu cầu về dich vụ máy chủ đối với các doanh nghiệp lớn sẽ không thể thiếu được, tuy nhiên để có một phòng máy chủ đạt tiêu chuẩn đặt tại văn phòng công ty sẽ làm cho các doanh nghiệp mất một khoản kinh phí  lơn để đầu […]